HSK

Handicappede Studerende og kandidater -HSK  http://www.hsknet.dk/forside.php

HSK hjælper handicappede studerende og kroniske sygdomme i deres studieforløb

  • Boligforhold – kollegiebyggeriers tilgængelighed m.v.
  • Økonomi – SU, revalideringsydelse og førtidspension, løntilskud i erhverv m.v.
  • Uddannelsesvalg
  • Uddannelsessteders tilgængelighed mht. fysiske forhold, teleslyngeforsyning og tiltag for blinde og svagtseende
  • Jobmuligheder efter endt uddannelse – job på almindelige vilkår, isbryderordningen, skåne- & fleksjob osv.
  • Arbejdspladsindretning
  • Ansøgning om personlig assistance i forbindelse med jobbet

Baggrunden for HSK

En gruppe studerende med bevægelseshandicap ved Københavns Universitet, Indre By, gik i 1984 / 1985 sammen i frustration over elendige lokale- og adgangsforhold på Universitetet. Ved gruppens pression og vedholdenhed blev forholdene forbedret og gruppen fik en repræsentant i Universitetets Lokaleudvalg. Her var vedkommendes formål at pege på uhensigtsmæssige forhold.

Gennem flere år blev det højt prioriteret at foretage en stor ombygning årligt, således at Indre By blev mere og mere tilgængelig for studerende med bevægelseshandicap.

I februar 1992 blev gruppen organiseret som landsdækkende og udvidet til også at omfatte kandidater med videregående uddannelser, heraf navnet Handicappede Studerende & Kandidater – HSK.

 

Skriv et svar


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/kandusemig.nu/public_html/wp-content/themes/dashy/footer.php on line 14

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/kandusemig.nu/public_html/wp-content/themes/dashy/footer.php on line 17

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/kandusemig.nu/public_html/wp-content/themes/dashy/footer.php on line 19

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/kandusemig.nu/public_html/wp-content/themes/dashy/footer.php on line 21