Dansk NarkolepsiForening

Logo med navn3

 

Dansk Narkolepsiforening er en almennyttig forening, der er oprettet i 1988 med hovedformålet, at udbrede kendskabet til sygdommen, samt at oplyse om behandlingsmuligheder og sociale rettigheder.

Du kan læse meget mere om medlemskab og få mere information om at leve med narkolepsi på foreningens hjemmeside her: http://www.dansknarkolepsiforening.dk