Missionen for KAN DU SE MIG-kampagnen er:

  • at usynlige fysiske sygdomme, kommer i fokus, på  tværs af alle diagnoser
  • at KAN DU SE MIG, får en usynligheds dag/usynligheds uge
  • at øge danskernes viden og bevidsthed om de problematikker der er ved,  at leve med en usynlig kronisk sygdom
  • at mindske den afstand , der fører til stigmatisering, fordomme og social udelukkelse
  • at alle mennesker der lever med kronisk sygdom ,skal have samme muligheder for uddannelse, beskæftigelse, pension og sygeforsikring, som raske

Hvorfor er det vigtigt:

  • Mere end 1,8 millioner danskere lider af en kronisk sygdom, derfor berører det os alle, da vi enten er patienter eller pårørende
  • Der er mangel på oplysning vedrørende usynlige sygdomme og vi vil  samle flere diagnoser til én enhed!
  • Med een samlet stemme for kronisk syge, står vi stærkere og vi bliver synlige
  • Mange kronisk syge oplever stigmatisering på arbejdpladser, i det offentlige rum, og i deres generelle rettigheder, derfor er det vigtigt at kronisk syge og mennesker der lever med funktionsnedsættelser, skal have samme vilkår, som raske. Der skal skabes en offentlig sektor, der tilbyder lige rettigheder for alle indenfor: beskæftigelse, uddannelse, pension, sygeforsikring, behandling, dagpenge og forsikring

 

 

Skriv et svar


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/kandusemig.nu/public_html/wp-content/themes/dashy/footer.php on line 14

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/kandusemig.nu/public_html/wp-content/themes/dashy/footer.php on line 17

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/kandusemig.nu/public_html/wp-content/themes/dashy/footer.php on line 19

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/kandusemig.nu/public_html/wp-content/themes/dashy/footer.php on line 21